Utrzymanie ruchu układów hydrauliki siłowej i smarowej

Oferta dla zakładów o specyfice produkcji opartej o maszyny i urządzenia z układami hydrauliki siłowej
i smarowej.

Zobacz graf

wykres3

Założenia serwisu

 • przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie ruchu układów olejowych i smarowych,
 • zatrudnienie „on site” stałej brygady serwisowej (przejęcie delegowanych pracowników zakładu),
 • przejęcie i/lub utworzenie bazy magazynowej części zamiennych na terenie zakładu,
 • przejęcie i/lub utworzenie bazy magazynowej środków smarnych na terenie zakładu,
 • zaprojektowanie i wdrożenie optymalnej organizacji prac i czynności serwisowych
  (łącznie z organizacją TPM i w oparciu o zasady kaizen),
 • utworzenie struktury i harmonogramów obsługi oraz zapis historii serwisu w sieciowym systemie wsparcia serwisu  GMSS,
 • podział i monitoring kosztów w podziale na poszczególne maszyny lub linie, sekcje itp., lub linie produkcyjne,
 • gwarancja utrzymania optymalnych kosztów całkowitych przy pełnym zachowaniu wysokiej jakości obsługi,
 • planowanie i aktywne uczestnictwo w prowadzeniu remontów i modernizacji maszyn i urządzeń,

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.