Zakres działań:

Program badań specjalistycznych realizowanych w partnerskich laboratoriach jest rozszerzeniem możliwości badawczo-analitycznych naszej firmy w procesie kompleksowej obsługi serwisowej przedsiębiorstw jak również w szczególnych przypadkach stanowi system kontroli i potwierdzania wyników badań.

Laboratoria EXXONMOBIL 
Program SIGNUM Oil Analysis – profesjonalny systemem monitorowania środków smarnych i stanu układów olejowych obejmujący jednolitą organizacją przygotowania próbek i informacją zwrotną przekazywaną drogą internetową z wizualizacją badań i analiz na stronie www. oraz powiadamianiem
o stanach alarmowych pocztą elektroniczną.    

ORLEN Laboratorium w Jedliczu 
Współpraca na bazie umowy w pełnym zakresie możliwości analitycznych


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kompleksową obsługą w oparciu o partnerskie
Laboratoria naszej firmy, prosimy o kontakt z laboratorium Spółki STMIS Polska .

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.