SIEDZIBA FIRMY

Serwis Techniczny
MIS Polska Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 70
38-400 Krosno

13 42 015 92
stmis@stmis.pl

Dział handlowy

Robert Tyksiński

602 790 238
tyksinskir@stmis.pl

Bartosz Kozubal

660 516 201
kozubalb@stmis.pl
ODDZIAŁ W DĘBICY

Produkcja

Produkcja STMIS Polska
ul. Lwowska 32
39-200 Dębica

14 62 79 122
produkcja@stmis.pl

Serwis

Mariusz Rajchel

608 201 472
rajchelm@stmis.pl

Sklep

14 62 79 122
sklep@stmis.pl
ODDZIAŁ W TARNOWIE

teren Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-100 Tarnów

14 63 74 860
tarnow@stmis.pl
14 63 74 860

Laboratorium

14 63 74 786
608 202 025
laboratorium@stmis.pl
ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU

teren Anwil S.A.

87-800 Włocławek
ul. Toruńska 222

532 519 052
kaszowskib@stmis.pl

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz

    Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
    Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
    i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.