Projekt Tarnów

Projekt stało-serwisowy w systemie „in site” obsługiwany przez Spółkę w Grupie Azoty S.A jest głównym przykładem zarządzania gospodarką smarową. Jest prowadzony od roku 2007 w zakresie kompleksowego serwisu smarowniczego obejmującego: gospodarkę smarowniczą serwis olejowy, serwis układów hydrauliki siłowej, smarowania olejowego i smarowania smarem stałym wraz z prowadzeniem kompleksowych dostaw i logistyki środków smarnych i części zamiennych oraz prowadzeniem gospodarki odpadami.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie.W jej skład wchodzą m.in.: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

źródło: grupaazoty.com

Zakres prac
W ramach Projektów stałoserwisowych Serwis Techniczny MIS Polska realizuje utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń prowadzone wg awaryjnej, zapobiegawczej i przewidującej metodyki serwisu. Wykonywane w ustalonym z Klientem zakresie technicznym i organizacyjnym z dostawą części zamiennych, kompletnych podzespołów i mediów roboczych.

Oferujemy takie usługi jak:

  • Przeglądy bieżące i okresowe
  • Harmonogramowe, planowane wymiany środków smarnych
  • Filtracje bocznikowe układów olejowych
  • Specjalistyczne prace remontowe (w tym usuwanie skutków awarii)
  • Diagnostykę (termowizja, ultradźwięki, wideo-inspekcja)
  • Kontrolę parametrów p, Q, T cieczy roboczych
  • Badania laboratoryjne właściwości fizyko-chemicznych olejów przemysłowych
Komputerowe wspomaganie serwisu - GMMS
Organizacja obsługi technicznej w każdym z projektów stałoserwisowych odbywa się za pomocą sieciowego systemu komputerowego GMMS.

Czytaj więcej

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.