Dostawy materiałów i komponentów do procesu utrzymania ruchu

W ramach dostaw materiałów i komponentów do procesu utrzymania ruchu, firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp z o.o. oferuje Państwu:

  • pompy: wielotłoczkowe, zębate, śrubowe,
  • zespoły pompowe z napędem elektrycznym,
  • cylindry hydrauliczne,
  • techniki uszczelnień stałych ruchowych,
  • techniki zaworowa systemów nisko i wysokociśnieniowych,
 • elementy mocowań i przeniesienia napędu zespołów pompowych,
 • osprzęt olejowy zbiorników i korpusów przekładni,
 • techniki filtracji oleju,
 • techniki pielęgnacji temperaturowej i akumulacji energii,
 • podzespoły centralnych układów smarowania smarem stałym,

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.