Projekt Tarnów

Projekt stało-serwisowy w systemie „in site” obsługiwany przez Spółkę w Grupie Azoty S.A., prowadzony od roku 2007 w zakresie kompleksowego serwisu smarowniczego obejmującego: gospodarkę smarowniczą serwis olejowy, serwis układów hydrauliki siłowej, smarowania olejowego i smarowania smarem stałym wraz z prowadzeniem kompleksowych dostaw i logistyki środków smarnych i części zamiennych oraz prowadzeniem gospodarki odpadami.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie.W jej skład wchodzą m.in.: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

źródło: grupaazoty.com

Zakres prac
W ramach Projektów stałoserwisowych Serwis Techniczny MIS Polska realizuje utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń prowadzone wg awaryjnej, zapobiegawczej i przewidującej metodyki serwisu. Wykonywane w ustalonym z Klientem zakresie technicznym i organizacyjnym z dostawą części zamiennych, kompletnych podzespołów i mediów roboczych.

Oferujemy takie usługi jak:

 • Przeglądy bieżące i okresowe
 • Harmonogramowe, planowane wymiany środków smarnych
 • Filtracje bocznikowe układów olejowych
 • Specjalistyczne prace remontowe (w tym usuwanie skutków awarii)
 • Diagnostykę (termowizja, ultradźwięki, wideo-inspekcja)
 • Kontrolę parametrów p, Q, T cieczy roboczych
 • Badania laboratoryjne właściwości fizyko-chemicznych olejów przemysłowych
Komputerowe wspomaganie serwisu - GMMS
Organizacja obsługi technicznej w każdym z projektów stałoserwisowych odbywa się za pomocą sieciowego systemu komputerowego GMMS.

Czytaj więcej


Projekt Dębica

TC Dębica S.A. – Grupa Goodyear – utrzymanie ruchu układów hydrauliki siłowej i smarnej:

 • jako podwykonawca (umowa stało serwisowa od 29.05.2002 do 16.05.2012 r.),
 • własna umowa stało serwisowa od 01.10.2012 do dnia dzisiejszego.

W ramach Projektów stałoserwisowych Serwis Techniczny MIS Polska realizuje utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń prowadzone wg harmonogramowej, prewencyjnej, predykcyjnej metodyki serwisu. Wykonywane w ustalonym z Klientem zakresie technicznym i organizacyjnym z dostawą części zamiennych, kompletnych podzespołów i mediów roboczych.

Zakres prac
Oferujemy takie usługi jak:

 • Przeglądy bieżące i okresowe
 • Monitorowanie stanu maszyny w trybie online
 • Harmonogramowe, planowane wymiany środków smarnych
 • Harmonogramowe, planowane wymiany podzespołów układów hydraulicznych,
 • Filtracje bocznikowe układów olejowych
 • Specjalistyczne prace remontowe (w tym usuwanie skutków awarii)
 • Diagnostykę (termowizja, ultradźwięki, wideo-inspekcja)
 • Kontrolę parametrów p, Q, T cieczy roboczych
 • Badania laboratoryjne właściwości fizyko-chemicznych olejów przemysłowych
 • Optymalizację kosztów obsługowych (programy pozwalające zmniejszyć koszty dolewek awaryjnych),
 • Optymalizację awarii urządzeń,
 • Wykonywanie nowych siłowników hydraulicznych,
 • Regeneracje siłowników hydraulicznych,
 • Regenerację zespołów pompowych
 • specjalistyczne doradztwo techniczne w zakresie bieżącego zaopatrzenia w części zamienne, organizacji remontów i procesach inwestycyjnych
 • specjalistyczne analizy laboratoryjne w systemie  ExxonMobil SIGNUM Oil Analysis z pełną obsługą prezentacji i archiwizacji wyników i wsparciem technicznym ExxonMobil Poland
 • serwis opróżniania i napełnienia układów olejowych wszystkich innych maszyn i urządzeń
 • dostawy kompletnych układów hydrauliki siłowej i systemów smarowania oraz koordynacja remontów generalnych maszyn produkcyjnych w pełnym zakresie
Komputerowe wspomaganie serwisu - GMMS
Organizacja obsługi technicznej w każdym z projektów stałoserwisowych odbywa się za pomocą sieciowego systemu komputerowego GMMS.

Czytaj więcej

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.