Zakres dostaw środków technologicznych

Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. oferuje Państwu dostawy pełnej palety katalogowej środków technologicznych w zakresie koncentratów do sporządzania mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych emulsji obróbczych, olejów obróbczych, jak również środków do sporządzania kąpieli myjących uznanych producentów światowych i krajowych takich marek jak: Condat,  ExxonMobil, Houghton, Lotos Oil, Castrol
i innych.

Obsługa dostaw środków technologicznych

 • dobór i unifikacja środków technologicznych w oparciu o wymagania klienta i proces technologiczny,
 • harmonogramowy monitoring eksploatacyjny emulsji dostarczonych olejów z wykorzystaniem
  3 poziomów
  badań i analiz emulsji i olejów obróbczych ,
 • kondycjonowanie i pielęgnacja chemiczna emulsji obróbczych w trakcie eksploatacji,
 • szkolenia dla kadry technicznej Klienta w zakresie aplikacji i eksploatacji środków technologicznych,
 • doradztwo techniczne w zakresie zarządzania środkami technologicznymi  w zakładzie,
 • zapewnienie doradztwa technicznego i pomocy specjalistów ze strony producenta danego środka smarowego,
 • zapewnienie i/lub dostawy pomocniczego sprzętu sporządzania i kontroli emulsji obróbczych,
 • objęcie stałego procesu dostawy sieciowym systemem zarządzania dostawami i gospodarką magazynową GMSS,
 • zapewnienie własnego serwisu mobilnego celem wymiany lub pielęgnacji środków technologicznych
  w eksploatacji
   

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.