Oferta spółki

Olejowy serwis maszyn, dostawy środków smarnych – Serwis Techniczny MIS Polska.
Zajmujemy się utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń prowadzonym zgodnie z awaryjną, prewencyjną i predykcyjną metodyką serwisu wykonywanym w obszarze systemów napędu i sterowania hydraulicznego, układów smarowania i instalacji technologicznych w organizacji wymaganej przez Klienta wraz z dostawą części zamiennych, mediów roboczych i materiałów eksploatacyjnych.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.