Oferta spółki

Olejowy serwis maszyn, dostawy środków smarnych – Serwis Techniczny MIS Polska.
Zajmujemy się utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń prowadzonym zgodnie z awaryjną, prewencyjną i predykcyjną metodyką serwisu wykonywanym w obszarze systemów napędu i sterowania hydraulicznego, układów smarowania i instalacji technologicznych w organizacji wymaganej przez Klienta wraz z dostawą części zamiennych, mediów roboczych i materiałów eksploatacyjnych.