Projekt Dębica jest kluczowym przykładem utrzymania ruchu układów hydrauliki siłowej i smarowej:

 • jako podwykonawca (umowa stało serwisowa od 29.05.2002 do 16.05.2012 r.),
 • własna umowa stało serwisowa od 01.10.2012 do 31.03.2020 r.

W ramach Projektów stałoserwisowych Serwis Techniczny MIS Polska realizuje utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń prowadzone wg harmonogramowej, prewencyjnej, predykcyjnej metodyki serwisu. Wykonywane w ustalonym z Klientem zakresie technicznym i organizacyjnym z dostawą części zamiennych, kompletnych podzespołów i mediów roboczych.

Zakres prac
Oferujemy takie usługi jak:

 • przeglądy bieżące i okresowe,
 • monitorowanie stanu maszyny w trybie online,
 • harmonogramowe, planowane wymiany środków smarnych,
 • harmonogramowe, planowane wymiany podzespołów układów hydraulicznych,
 • filtracje bocznikowe układów olejowych,
 • specjalistyczne prace remontowe (w tym usuwanie skutków awarii),
 • diagnostykę (termowizja, ultradźwięki, wideo-inspekcja),
 • kontrolę parametrów p, Q, T cieczy roboczych,
 • badania laboratoryjne właściwości fizyko-chemicznych olejów przemysłowych,
 • optymalizację kosztów obsługowych (programy pozwalające zmniejszyć koszty dolewek awaryjnych),
 • optymalizację awarii urządzeń,
 • wykonywanie nowych siłowników hydraulicznych
 • regeneracje siłowników hydraulicznych,
 • regenerację zespołów pompowych,
 • specjalistyczne doradztwo techniczne w zakresie bieżącego zaopatrzenia w części zamienne, organizacji remontów i procesach inwestycyjnych,
 • specjalistyczne analizy laboratoryjne w systemie  ExxonMobil SIGNUM Oil Analysis z pełną obsługą prezentacji i archiwizacji wyników i wsparciem technicznym ExxonMobil Poland,
 • serwis opróżniania i napełnienia układów olejowych wszystkich innych maszyn i urządzeń,
 • dostawy kompletnych układów hydrauliki siłowej i systemów smarowania oraz koordynacja remontów generalnych maszyn produkcyjnych w pełnym zakresie
Komputerowe wspomaganie serwisu - GMMS
Organizacja obsługi technicznej w każdym z projektów stałoserwisowych odbywa się za pomocą sieciowego systemu komputerowego GMMS.

Czytaj więcej

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.