Zakres działalności

W ramach posiadanych decyzji administracyjnych umożliwiających naszej firmie Obrót odpadami
oferujemy Państwu usługę odbioru odpadów w organizacji zbierania odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne w dwóch trybach współpracy:

  • odbiór odpadów w oparciu o indywidualne zamówienie,
  • odbiór odpadów w ramach stałej umowy o współpracy

Oferta odbioru odpadów obejmuje:

  • odbiór uzgodnionych grup odpadów wytworzonych przez Klienta w organizacji zbierania odpadów,
  • zapewnienie i organizacja usługi transportu odpadów do miejsc czasowego przechowywania, recyklingu lub unieszkodliwienia,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji obrotu odpadami

Oferta cenowa usługi odbioru odpadu wg kodu rodzajowego jest uzależniona od jednorazowej ilości  przekazywanego odpadu oraz uwarunkowań transportowych i otrzymacie ją Państwo po kontakcie z Działem Handlowym naszej firmy.

Informujemy Państwa, że oferujemy bardzo korzystne ceny zakupu oleju przepracowanego.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.