Badania i analizy olejów przemysłowych są wykonywane w laboratorium Spółki w oddziale w Tarnowie

Zobacz wykonywane badania
 • oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej wg PN EN ISO 3104:2004,
 • oznaczanie liczby kwasowej i liczby zasadowej oleju metodą miareczkowania potencjometrycznego zgodnie z PN ISO 6619:2011,
 • oznaczanie całkowitej liczby zasadowej oleju metodą potencjometrycznego miareczkowania kwasem nadchlorowym, zgodnie  z PN-76/C-04163,
 • oznaczanie liczby kwasowej metodą miareczkowania wobec wskaźników wg PN-85/C-04066,
 • analiza zawartości wody w olejach metodą kulometryczną Karla-Fischera z precyzyjnym pomiarem wody związanej w jednostkach: ppm, mg/kg, % i μg, zgodnie z normą PN-EN ISO 12937:2005,
 • oznaczanie zawartości wody i stałych ciał obcych metodą wirówkową wg PN- C-04087:1989,
 • oznaczanie klasy czystości oleju wg. PN-ISO 4406 (oznaczanie ciał stałych nasączku wraz z analizą
  i opisem laboratoryjnym z wykorzystaniem technologii PALL i cyfrową wizualizacją obrazu próbki)
  z podaniem kodu klasy czystości wg PN ISO 4406,
 • Oznaczanie klasy czystości oleju automatycznym licznikiem cząstek  z podaniem kodu klasy czystości wg PN ISO 4406,
 • ruler test – oznaczanie zawartości  przeciwutleniaczy typu fenolowego i aminowego w  olejach  turbinowych metodą   wolumetryczną wg ASTM D 6971,
 • MPC Test – oznaczanie  jakości oleju w eksploatacji  oraz oceny osadów i nagarów, metoda kolorymetryczna  wg ASTM D 7843,
 • index PQ – oznaczenie zawartości cząstek ferromagnetycznych – indywidualna procedura badawcza

Zamów badanie oleju

Cennik usług

Jeżeli Państwo zechcecie korzystać z usług naszego laboratorium, prosimy o zapoznanie się z Cennikiem Badań i Analiz  


Karta badań i analiz

Do wysyłanej próbki oleju prosimy koniecznie dołączyć wypełnioną Kartę analiz specjalistycznych.  


Laboratorium Spólki

Szczegółowe informacje o możliwościach badawczo-analitycznych naszej firmy oraz o organizacji przesyłania próbek olejowych otrzymacie Państwo w bezpośrednim kontakcie z laboratorium Spółki


Zamów badanie oleju

Złóż zamówienie poprzez formularz kontaktowy. Nasze Laboratorium skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia sposobu przekazania próbki.

  Wybierz rodzaje badań olejowych

  Lepkość kinematyczna 40°Lepkość kinematyczna 100°Wskaźnik lepkościKlasa czystości - laserKlasa czystości - mikroskopZawartość wodyLiczba kwasowaPQ IndeksOznaczenie gęstości

  Imię i nazwisko (wymagane)  Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
  Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
  i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.