Zarządzanie środkami chemicznymi TFM

Oferta dla zakładów o specyfice produkcji związanej z obróbką metali i innych materiałów.

Zobacz graf

Założenia serwisu

 • przejęcie odpowiedzialności za gospodarkę środkami chemicznymi,
 • zatrudnienie „on site” stałej brygady serwisowej (przejęcie delegowanych pracowników zakładu),
 • przejęcie i/lub stworzenie nowej bazy magazynowej na terenie zakładu,
 • przejęcie i/lub stworzenie nowej bazy techniczno-laboratoryjnej na terenie zakładu,
 • zaprojektowanie i wdrożenie optymalnej organizacji prac i czynności serwisowych
  (łącznie z organizacją TPM i w oparciu o zasady kaizen),
 • utworzenie struktury i harmonogramów obsługi oraz zapis historii serwisu w sieciowym systemie wsparcia serwisu GMSS,
 • monitoring kosztów obsługi w podziale na poszczególne maszyny lub linie, sekcje itp., obsługiwane
  w ramach TFM,
 • gwarancja utrzymania optymalnych kosztów całkowitych przy pełnym zachowaniu wysokiej jakości obsługi

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.