Informujemy Państwa, że firma Serwis Techniczny MIS Polska Spółka z o.o. z dniem 13.06.2007 wdrożyła i do dnia dzisiejszego stosuje Zintegrowany System Zarządania zgodny z normami:

  • PN-EN ISO 9001:2008 – Systemy Zarządzania Jakością,
  • PN-EN ISO 14001:2005 – Systemy Zarządzania Środowiskowego,
  • PN-N 18001:2004 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Higieną Pracy

w zakresie:

  • serwisu maszyn i urządzeń (układów hydrauliki siłowej, smarnej i technologicznej),
  • dostaw środków smarowych, technologicznych i materiałów eksploatacyjnych wraz z prowadzeniem gospodarki magazynowej i  zarządzania odpadami

 

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.