Informujemy Państwa, że firma Serwis Techniczny MIS Polska Spółka z o.o. z dniem 13.06.2007 wdrożyła i do dnia dzisiejszego stosuje Zintegrowany System Zarządania zgodny z normami:

  • PN-EN ISO 9001:2008 – Systemy Zarządzania Jakością,
  • PN-EN ISO 14001:2005 – Systemy Zarządzania Środowiskowego,
  • PN-N 18001:2004 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Higieną Pracy

w zakresie:

  • serwisu maszyn i urządzeń (układów hydrauliki siłowej, smarnej i technologicznej),
  • dostaw środków smarowych, technologicznych i materiałów eksploatacyjnych wraz z prowadzeniem gospodarki magazynowej i  zarządzania odpadami