Sieciowy system nadzoru obsługi

Sieciowy system nadzoru obsługi wdrożony przez firmę Serwis Techniczny MIS Polska Spółka z.o.o. we współpracy z krajowym dostawcą specjalistycznych systemów IT, firmą GENSYS, stosuje we wszystkich obszarach świadczonych usług serwisowych

.
Zobacz galerię
System obejmuje obecnie pięć modułów programowych  odpowiednio dla:
MA – zarządzanie utrzymaniem ruchu,
MG – zarządzanie gospodarką magazynową,
NPS – administracja i rozliczenie procesu obsługi,
BS – analiza danych z procesów obsługi technicznej, procesu magazynowani i rozliczeń finansowych,
PR – interfejs zapisu danych w czasie rzeczywistym w miejscu obsługi maszyn i urządzeń

Znakomitą i podstawową cechą systemu jest możliwość jego użycia z każdego miejsca dysponującego dostępem
do sieci Internet oraz przy wykorzystaniu dowolnego sprzętu komputerowego z tradycyjnym systemem operacyjnym.
Dzięki takiemu rozwiązaniu system GMMS jest również dostępny bezpośrednio dla Klientów Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. dla podglądu on-line prowadzonego przez nas procesu obsługi.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.