TFM – Total Fluid Management
Oferta dla zakładów o specyfice produkcji związanej z obróbką metali i innych materiałów

Założenia serwisu

przejęcie odpowiedzialności za gospodarkę środkami chemicznymi
zatrudnienie „on site” stałej brygady serwisowej (przejęcie delegowanych pracowników zakładu)
przejęcie i/lub stworzenie nowej bazy magazynowej na terenie zakładu
przejęcie i/lub stworzenie nowej bazy techniczno-laboratoryjnej na terenie zakładu
zaprojektowanie i wdrożenie optymalnej organizacji prac i czynności serwisowych (łącznie z organizacją TPM i w oparciu o zasady kaizen)
utworzenie struktury i harmonogramów obsługi oraz zapis historii serwisu w sieciowym systemie wsparcia serwisu  GMSS
monitoring kosztów obsługi w podziale na poszczególne maszyny lub linie, sekcje itp., obsługiwane w ramach TFM
gwarancja utrzymania optymalnych kosztów całkowitych przy pełnym zachowaniu wysokiej jakości obsług

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.