Zakres dostaw zespołów filtracji

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. od początku swojej działalności specjalizuje się w technikach filtracji środków smarnych i technologicznych, które sama wdrożyła i stale rozwija w zakresie obsługi serwisowej przedsiębiorstw. Korzystając z takiego doświadczenia oferujemy Państwu optymalne pod względem konstrukcyjnym i eksploatacyjnym rozwiązania systemów filtracji w układach olejowych, emulsyjnych i mycia procesowego.

Zakres działań

 • dobór i dostawy filtrów kompletnych wraz z montażem i uruchomieniem,
 • dobór i dostawy kompletnych, bocznikowych i liniowych systemów filtracji uznanych producentów,
 • dostawy systemów pielęgnacji olejów przemysłowych, w oparciu o własne konfiguracje podzespołów, dostosowane ściśle do potrzeb Klienta, obejmujące: układy filtracji, stabilizacji temperatury (układy grzania i chłodzenia), własne zespoły pompowe oraz autonomiczny układ sterowania. 

W ramach dostawy zespołów filtracyjnych oferujemy dobór i dostawę: konstrukcji zabudowy, instalacji połączeniowych, montaż całości w maszynie lub linii, diagnostykę oleju oraz uruchomienie do normalnej pracy.


Materiały i wkłady filtracyjne

W zakresie materiałów eksploatacyjnych do układów filtracji nasza firma zapewnia dostawy kompletu materiałów i wkładów filtracyjnych niezbędnych w utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń a także stosowanych w różnych procesach technologicznych.

Lista produktów

 • maty filtracyjne powietrza w systemach wentylacyjnych podzespołów,
 • włókniny filtracyjne do emulsyjnych i olejowych układów chłodzenia w procesach obróbki materiałów,
 • wkłady workowe (dostarczane wg określonego wymiaru),
 • wkłady świecowe plisowane:  celulozowe, siatkowe i włókninowe do systemów olejowych,
 • wkłady świecowe plisowane do systemów pneumatycznych,
 • wkłady celulozowe wgłębne,
 • filtry ssawne do układów cieczowych,
 • filtry oddechowe
 

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.