W ramach badań serwisowych, firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. oferuje następujące usługi:

Kontrola parametrów olejów przemysłowych
 • badanie klasy czystości oleju metodą elektroniczną w systemie  online oraz offline, zgodnie
  z normą ISO 4406 laserowym licznikiem cząstek typu MAHLE PIC 9300 oraz Parker icountBSplus.
 • analiza klasy czystości oleju metodą mikroskopową zgodnie z normą ISO 4407 zestawem firmy PALL.
 • określanie obecności wody związanej w oleju zestawem PALL.
 • precyzyjny pomiar zawartości wody związanej w oleju z wykorzystaniem kulometrycznego titratora Karla Fischera Cou-Lo Aquamax KF(np. badania układów servo, olejów transformatorowych itp.).
Kontrola parametrów cieczy obróbczych
 • bieżąca, wzrokowa kontroli stanu emulsji obróbczych, cieczy myjących oraz olejów obróbczych.
 • kontrola stężeń procentowych emulsji i kąpieli myjących.
 • kontrola pH  emulsji i kąpieli myjących.
 • kontrola zawartości grzybów i bakterii w emulsjach.
 • kontrola twardości i innych podstawowych parametrów wody przemysłowej do sporządzania emulsji i kąpieli myjących.
Kontrola parametrów układów cieczowych: p. Q, T

Dynamiczne badanie układu olejowego w trakcie pracy polegające na  jednoczesnym pomiarze ciśnienia(p), przepływu(Q) i temperatury(T) oraz wizualizacją i rejestracją wyników w komputerze.

Badania wibrometryczne

Badania łożysk i innych elementów wirujących w zakresie niewspółosiowości, asymetrii
i luzów wraz z analizą on-line wyników pomiarów.

Kontrola wideo-termiczna podzespołów

Wideo-kontrola rozkładu temperatur pracujących podzespołów maszyn i urządzeń z zastosowaniem kamery termicznej.

Kontrola wideo stanu powierzchni wewnętrznych

Tzw. wideo-inspekcja rurociągów do długości 40 m z podglądem on-line na monitorze zestawu oraz możliwością zapisu materiału w formie filmu lub zdjęć.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.