Zakres uslug

W działalności gospodarczo przemysłowej coraz ważniejsze staja się taki obszary jak: bezpieczeństwo zapewnienia działania, niezawodność, energooszczędność.  Prawidłowa strategia utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych powiązana ze stosowaniem optymalnych sposobów doprowadzania środka smarowego do skojarzeń trących maszyn i urządzeń, czyli zastosowanie odpowiednich technik smarowania to ważny element procesu efektywnego wytwarzania i osiągnięcia planowanego poziomu produkcji.

Dostawy i produkcja
 • Produkcja podzespołów i komponentów oraz kompletnych systemów smarowania,
 • Dostawy części zamiennych systemów smarowania,
 • Dostawy materiałów eksploatacyjnych,
 • Projektowanie, wykonawstwo i dostawy systemów filtracyjnych,
 • Dostawy środków smarowych,
Środki smarowe
 • Prowadzenie całościowej gospodarki olejowo-smarowniczej w przedsiębiorstwie klienta,
 • Dobór i doradztwo w zakresie aplikacji środków smarowych,
 • Wykonywanie audytów olejowych u klienta,
 • Dystrybucja środków smarowych , w tym olejów i smarów plastycznych takich firm jak: ExxonMobil, Lotos Oil, ORLEN Oil, TOTAL, Shell, Castrol,
Platforma wiedzy

 • Szkolenia z zakresu techniki smarowniczej w siedzibie klienta lub w centrali Spółki,
 • Doradztwo w zakresie wykorzystywania  technik analitycznych do prowadzenia predykcyjnego modelu utrzymania ruchu,
 • Konsultacje techniczne w obszarze techniki smarowniczej,

Badania laboratoryjne
 • Oznaczanie lepkości kinematycznej wg PN EN ISO 3104:2004,
 • Oznaczanie liczby kwasowej metodą miareczkowania potencjometrycznego wg PN ISO 6619:2011,
 • Oznaczanie zawartości wody i stałych ciał obcych metodą wirówkową wg PN- C-04087:1989,
 • Oznaczanie zawartości wody w olejach metodą kulometryczną Karla-Fischera wg PN-EN ISO 12937:2005,
 • Oznaczanie klasy czystości oleju wg. PN-ISO 4406 (oznaczanie ciał stałych nasączku wraz z analizą i opisem laboratoryjnym z wykorzystaniem technologii PALLi cyfrową wizualizacją obrazu próbki) z podaniem kodu klasy czystości wg PN ISO 4406.
 • Oznaczanie klasy czystości oleju automatycznym licznikiem cząstek  z podaniem kodu klasy czystości wg PN ISO 4406.

 

 

 

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.