Zakres uslug

W działalności gospodarczo przemysłowej coraz ważniejsze staja się taki obszary jak: bezpieczeństwo zapewnienia działania, niezawodność, energooszczędność.  Prawidłowa strategia utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych powiązana ze stosowaniem optymalnych sposobów doprowadzania środka smarowego do skojarzeń trących maszyn i urządzeń, czyli zastosowanie odpowiednich technik smarowania to ważny element procesu efektywnego wytwarzania i osiągnięcia planowanego poziomu produkcji.

Dostawy i produkcja
Środki smarowe
Platforma wiedzy
Badania laboratoryjne