STMIS zacieśnia współpracę z Akademią Tarnowską. II edycja targów iTAR

STMIS zacieśnia współpracę z Akademią Tarnowską. II edycja targów iTAR
6 czerwca odbyła się II edycja Tarnowskich Targów Innowacji iTAR organizowanych przez Akademię Tarnowską. Szereg wystawców zaprezentowało osiągnięcia badawcze, obszary swoich działań oraz wynalazki wypracowane w ciągu ostatnich kilku lat. Byliśmy tam i my. Nasza firma, Serwis Techniczny MIS Polska była jednym z wystawców, a z prelekcją pt. "Eko-trendy w gospodarce smarowniczej" wystąpił Dyrektor Handlowy Spółki, Rafał Martuszewski. Targi iTAR były ...

Remonty maszyn z napędami hydrostatycznymi. Z nami to możliwe!

Remonty maszyn z napędami hydrostatycznymi. Z nami to możliwe!
Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się kompleksowymi remontami oraz modernizacjami maszyn i urządzeń z napędami hydrostatycznymi. W przypadku urządzeń wprowadzonych do obrotu po 2004 roku z reguły wystarczającymi działaniami naprawczymi jest usunięcie zaistniałych w trakcie eksploatacji uszkodzeń. Do tego stosujemy zarówno części oryginalne jak i równoważne zamienniki. W przypadku starszych maszyn, często konieczna jest głębsz...

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.