Zamów badanie oleju online!

Zamów badanie oleju online!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wprowadziliśmy możliwość zamawiania badań laboratoryjnych olejów przemysłowych poprzez odpowiedni formularz na naszej stronie internetowej. W naszym laboratorium, zlokalizowanym w Tarnowie wykonamy kilka podstawowych badań dla olejów hydraulicznych, turbinowych, przekładniowych i innych, a wyniki prześlemy nawet w ciągu 48 godzin od daty dostarczenia próbki! W naszym laboratorium wykonasz badanie oleju...

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.