Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą!
Najnowsza oferta naszej firmy jest już dostępna w formie katalogów, które można pobrać klikając w wybrany link zamieszczony poniżej. Dostępne są trzy katalogi, zawierające pełne spektrum oferowanych przez nas usług i produktów. Katalog Produkcja i Remonty 2023Katalog Handlowy 2023Katalog Serwis i Projekty Stałe 2023 ...

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.