Remonty siłowników hydraulicznych

Remonty siłowników hydraulicznych
W oddziale produkcyjnym w Dębicy zespół specjalistów, inżynierów i projektantów nie tylko pracuje nad rozwiązaniami technicznymi przeznaczonymi do konkretnych aplikacji naszych Klientów, ale też reagujemy na ich pilne potrzeby. Tak jak w poniższym przypadku. 🤝 Serwis Techniczny MIS Polska to także kompleksowe remonty i serwis specjalistycznego sprzętu, którego działanie opiera się na hydraulice siłowej, m.in.: – samochodów pożar...

Remonty maszyn z napędami hydrostatycznymi. Z nami to możliwe!

Remonty maszyn z napędami hydrostatycznymi. Z nami to możliwe!
Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się kompleksowymi remontami oraz modernizacjami maszyn i urządzeń z napędami hydrostatycznymi. W przypadku urządzeń wprowadzonych do obrotu po 2004 roku z reguły wystarczającymi działaniami naprawczymi jest usunięcie zaistniałych w trakcie eksploatacji uszkodzeń. Do tego stosujemy zarówno części oryginalne jak i równoważne zamienniki. W przypadku starszych maszyn, często konieczna jest głębsz...

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.