Pompy Zębate

Pompy Zębate

Oferujemy pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Pompy te są pompami o stałej wydajności, cechują się prostą konstrukcja jak i niezawodnością. Wysypują jako nieodciążone, częściowo odciążone lub całkowicie odciążone.

Zajmujemy się doborem pomp, łączników, sprzęgieł jak i silników elektrycznych.
Nie znalazłeś pompy? – Zapytaj o ofertę.

Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.