Kategoria

Złączki i adaptery do diagnostyki liniowej

Złączki i adaptery do diagnostyki liniowej

Zastosowanie:
– pomiar ciśnienia,
– pomiar temperatury
– montaż w blokach zaworowych,
– montaż w linii instalacji hydraulicznych

Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.