Zawory

Zawory

Oferujemy szeroki wybór zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych, które są kluczowe dla skutecznego sterowania przepływem i ciśnieniem cieczy hydraulicznej w różnych układach hydraulicznych. Zawory i rozdzielacze hydrauliczne są niezwykle istotne w zapewnieniu precyzyjnej kontroli, bezpieczeństwa i wydajności w różnych aplikacjach przemysłowych i mobilnych.

W naszej ofercie znajdą Pństwo zawory:

  • Parker
  • Sun Hydraulics
  • Atos
  •  i nnych
Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Nasza oferta zawiera różne rodzaje zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych, obejmujących:

  1. Zawory sterujące: Zawory sterujące są używane do regulacji przepływu, ciśnienia i kierunku cieczy hydraulicznej. Oferujemy zawory sterujące jednokierunkowe, dwukierunkowe, trójdrożne i wielodrożne, które umożliwiają precyzyjną kontrolę układów hydraulicznych w zależności od potrzeb aplikacji.
  2. Zawory bezpieczeństwa: Zawory bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia ochrony przed nadmiernym ciśnieniem w układach hydraulicznych. Nasza kategoria zawiera różne rodzaje zaworów bezpieczeństwa, które automatycznie otwierają się w przypadku przekroczenia zdefiniowanego ciśnienia, minimalizując ryzyko uszkodzenia układu i zapewniając bezpieczne działanie.
  3. Rozdzielacze hydrauliczne: Rozdzielacze hydrauliczne są używane do sterowania ruchem różnych siłowników hydraulicznych, takich jak cylindry hydrauliczne czy silniki hydrauliczne. Oferujemy rozdzielacze jednosekcyjne, dwusekcyjne i wielosekcyjne, które umożliwiają precyzyjne sterowanie ruchem i kierunkiem siłowników.
  4. Zawory proporcjonalne: Zawory proporcjonalne pozwalają na precyzyjną kontrolę przepływu i ciśnienia cieczy hydraulicznej w czasie rzeczywistym. Oferujemy zawory proporcjonalne o różnych charakterystykach i możliwościach programowania, które umożliwiają zaawansowaną kontrolę parametrów hydraulicznych w zależności od potrzeb aplikacji.

Wszystkie nasze zawory i rozdzielacze hydrauliczne są wykonane z wysokiej jakości materiałów i spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dostępne są różne rozmiary, rodzaje montażu i parametry techniczne, aby sprostać różnym wymaganiom aplikacji.

Nasz zespół ekspertów jest gotowy do udzielenia wsparcia technicznego i doradztwa w doborze odpowiednich zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych do konkretnych zastosowań.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.