Sprzęgła i łączniki KTR

Sprzęgła i łączniki KTR

Sprzęgła:

Przenoszenie momentu obrotowego i tłumienie drgań skrętnych

Łatwy montaż

Kompensacja przesunięć osiowych, promieniowych i kątowych wału

Łączniki sprzęgieł:

Służą jako elastyczne elementy tłumiące oferowane w różnych rozmiarach i twardościach w zależności od warunków pracy.

Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.