Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki hydrauliczne

Indywidualne wykonanie siłowników hydraulicznych dla:

  • Przemysłu,
  • Rolnictwa,
  • Maszyn budowlanych.

Specjalizujemy się w produkcji siłowników nietypowych oraz specjalnych, przystosowanych do potrzeb klienta.

Wykonujemy siłowniki typowe wg ogólnodostępnych danych katalogowych lub specyfikacji zamawiającego.

Zajmujemy się remontami siłowników, wymianą uszczelnień jak i uszkodzonych podzespołów typu: tłoczyska, dławnice, dennice, cylindry, tłoki.

Wszystkie nasze siłowniki poddawane są statycznej i dynamicznej próbie ciśnieniowej.

Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.