Rury na obwody hydrauliczne HPL

Rury na obwody hydrauliczne HPL

Projektujemy, wykonujemy rurociągi hydrauliczne metodą gięcia, spawania oraz połączeń rozłącznych.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.