Kategoria

Rury na cylindry hydrauliczne

Rury na cylindry hydrauliczne

Rury na cylindry hydrauliczne

Klasa tolerancji: H8

Materiał: ST52

Oferujemy również obróbkę  na podstawie naszej dokumentacji bądź dostarczonej przez Klienta.

Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.