4SN

4SN

Warstwa wewnętrzna – kauczuk syntetyczny,

Ilość oplotów – 4

Warstwa zewnętrzna – odporna na olej, warunki atmosferyczne i ścieranie

Zastowowanie: 

  • Budownictwo,
  • Rolnictwo,
  • Maszyny bydowlane,
  • Produkcja,
  • itp…
Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.