Przewody, końcówki do urządzeń myjących wysokiego ciśnienia

Przewody, końcówki do urządzeń myjących wysokiego ciśnienia

Oferujemy:

– węże,
– końcówki,

do urządzeń wysokociśnieniowych.

Zapytaj o ofertę.

Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.