Końcówka wygięta 45˚, DKOL, DKOS

Końcówka wygięta 45˚, DKOL, DKOS

Szeroka oferta końcówek zaciskanych.

Zastosowanie w układach hydrauliki siłowej wykorzystywanej w:

  • Przemyśle
  • Budownictwie,
  • Rolnictwie
Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.