Hydro-akumulatory i bloki przyłączeniowe

Hydro-akumulatory i bloki przyłączeniowe

W ofercie posiadamy:
– akumulatory pęcherzowe,
– akumulatory membranowe,
– akumulatory tłokowe,
– bloki zabezpieczające,
– zawory od strony gazu,
– akcesoria naprawcze (uszczelnienia, tłoki, pęcherze, membrany itp.)
– urządzenia do ładowania akumulatorów

Przeprowadzamy regenerację akumulatorów, jak również przygotowujemy odbiór UDT wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.

Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.