Filtry i wkłady filtracyjne

Filtry i wkłady filtracyjne

Czystość oleju pracującego w układach hydrauliki siłowej i smarnej ma zasadnicze znaczenie dla ich poprawnego działania i bezawaryjnej pracy. Jak wskazują analizy, ponad 80% zakłóceń pracy ukadów hydraulicznych wynika z zabrudzenia cieczy roboczej.

Jednym z podstawowych zabiegów  pielęgnacyjnych oleju jest jego filtracja. polega ona na odseparowaniu cząstek stałych znajdujących się w oleju.

Ważnym  elementem jest odpowiedni dobór wkładu filtracyjnego  (zalecenia producenta, warunki pracy układu itp.)

Sortowanie
Zakres cen
Ilość produktów

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.