Czynności serwisowe – kompleksowe

zobacz cennik
UsługaCena
Usługa filtracji układów, opróżnianie, napełnianie, pomiary klasy czystości oleju, prace przygotowawczo – zakończeniowe oraz koszty materiałów eksploatacyjnych – filtrów,(czas trwania do 10 godz. w tym 1 godz. przerwy)2 500,00 zł/dzień
Usługa filtracji układów następująca po minimum pełnym dniu pracy u jednego klienta, polegająca na dokończeniu zlecenia (czas trwania do 5 godz.)1 250,00 zł
Usługa filtracji skomplikowanych i mocno zanieczyszczonych układów (np. przekładni) opróżnianie, napełnianie, pomiary klasy czystości oleju, prace przygotowawczo – zakończeniowe (czas trwania 10 godz. w tym 1 godz. przerwy )1 500,00 zł/dzień
+ materiały eksploat.
Prace specjalne tj. filtracja bardzo dużych układów centralnego smarowania (np. układów olejowych: turbin energetycznych, turbozespołów itp.)indywidualna kalkulacja ceny
Usuwanie wody z oleju układem próżniowym (dehydratorem) indywidualna kalkulacja ceny

Czynności serwisowe – indywiduwalne

zobacz cennik
UsługaCena
1 rbg Technika serwisu (laborant, nadzór nad pracami)75,00 zł/godz.
1 rbg. Montera serwisu trakcie ustalonej zmiany do 8 godz.55,00 zł/godz.
1 rbg. Inżyniera Serwisu100 zł/godz.
1 rbg. Montera serwisu do 2 godz. nadliczbowych(powyżej ustalonej zmiany)65,00 zł/godz.
1 rbg. Montera serwisu wewnętrznego powyżej 2 godz. nadliczbowych oraz w niedziele
i święta
65,00 zł/godz.
Dojazd serwisu zewnętrznego(liczony w obydwie strony) 1,75 zł/km
Dopłata za nagłe wezwanie (czas oczekiwania na przyjazd serwisu do 24 godz.) oraz pracę w niedziele i święta500,00 zł

Analiza olejowa – laboratorium własne

zobacz cennik
UsługaCena
Określenie klasy czystości metodą elektroniczną wg. ISO 4406, NAS 1638 (analiza ilościowa)65,00 zł/próbkę
Analiza ilościowa i jakościowa oleju metodą mikroskopową (pełna ocena zanieczyszczeń
w oleju)
95,00 zł/próbkę
Lepkość kinematyczna [cSt] w temperaturach 40oC, 100 oC wg. PN-EN ISO 3104100,00 zł/próbkę
Badanie zawartości wody w oleju (np. metoda destylacyjna lub Karla Fischera) 85,00 zł/próbkę
Oznaczenie liczby kwasowej [mg KOH/g] wg. PN-85/C-04066110,00 zł/próbkę
Zawartość wody i zanieczyszczenia stałe (met. wirówkowa) wg PN-89/C-0508760,00 zł/próbkę

Czynności serwisowe – laboratorium zewnętrzne

zobacz cennik
UsługaCena
* Specjalistyczne badania w oparciu o analizy laboratoryjne:220,00 zł/próbkę
a. SIGNUM SYSTEM ANALYSIS – Base320,00 zł/próbkę
b. SIGNUM SYSTEM ANALYSIS – Standard580,00 zł/próbkę
c. SIGNUM PRECISION HYDRAULIC ANALYSIS950,00 zł/próbkę

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.