Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. – oficjalnym partnerem Firmy Pneumat – polskiego lideara w zakresie Pneumatyki.

Już teraz możemy ogłosić poszerzenie naszej oferty handlowej o elementy i akcesoria przeznaczonych do układów pneumatycznych. Teraz nasi klienci oprócz standardowej oferty hydraulicznej otrzymują także dostęp do najwyższej jakości produktów. Są to:

  • bloki przyłączeniowe
  • zawory
  • reduktory
  • manometry
  • węże i akcesoria
  • złącza i armatura

Naszą pełną ofertę znajdziecie w sklepie stacjonarnym:
ul. Lwowska 32, 39-200 Dębica

Oferta również dostępna jest w naszym sklepie internetowym

Dodaj komentarz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.