W dniach 14-16 czerwca 2023 roku, Zarząd i Dyrekcja Firmy Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. wzięli udział w XXV Konferencji „Trendy Eko Rozwoju w Przemyśle Chemicznym” organizowanym przez tarnowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego we współpracy z Grupą Azoty S.A. w Zakopanem.
W wydarzeniu udział wzięło liczne grono przedstawicieli, ekspertów i specjalistów branży chemicznej debatowało o tematach dotyczących najbardziej kluczowych wyzwań w tym sektorze.

Tematem przewodnim konferencji był „zielony wodór” 🟢 jako alternatywa surowcowa i energetyczna.
🔸 W uroczystym otwarciu jubileuszowej edycji wydarzenia uczestniczył Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki.
🔹 Ponadto w panelu dyskusyjnym „Zielony wodór – konieczna alternatywa surowcowa i energetyczna”, w którym wziął udział Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Grzegorz Kądzielawski, zaproszeni prelegenci dyskutowali m.in. o perspektywach rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Ze swoją prelekcją na temat „Najlepszych eko-praktyk w gospodarce smarowniczej” wystąpił Dyrektor Handlowy Spółki STMIS, Rafał Martuszewski.

Dodaj komentarz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.