6 czerwca odbyła się II edycja Tarnowskich Targów Innowacji iTAR organizowanych przez Akademię Tarnowską. Szereg wystawców zaprezentowało osiągnięcia badawcze, obszary swoich działań oraz wynalazki wypracowane w ciągu ostatnich kilku lat.

Byliśmy tam i my. Nasza firma, Serwis Techniczny MIS Polska była jednym z wystawców, a z prelekcją pt. „Eko-trendy w gospodarce smarowniczej” wystąpił Dyrektor Handlowy Spółki, Rafał Martuszewski.

Targi iTAR były doskonałą okazją do wymiany poglądów z pracownikami naukowymi, przedsiębiorcami z regionu tarnowskiego oraz studentami, którzy poszukują swojej drogi na wczesnym etapie kariery zawodowej.

Udział w targach iTAR to jeden z wielu obszarów wspólnych działań STMIS z tarnowską uczelnią, z którą w pierwszym kwartale 2023 roku podpisaliśmy Umowę o wzajemnej współpracy.

fot. Akademia Tarnowska

Dodaj komentarz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.