Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wprowadziliśmy możliwość zamawiania badań laboratoryjnych olejów przemysłowych poprzez odpowiedni formularz na naszej stronie internetowej.

W naszym laboratorium, zlokalizowanym w Tarnowie wykonamy kilka podstawowych badań dla olejów hydraulicznych, turbinowych, przekładniowych i innych, a wyniki prześlemy nawet w ciągu 48 godzin od daty dostarczenia próbki!

W naszym laboratorium wykonasz badanie oleju w zakresie:

  • Lepkość kinematyczna 40°
  • Lepkość kinematyczna 100°
  • Wskaźnik lepkości
  • Klasa czystości – laser
  • Klasa czystości – mikroskop
  • Zawartość wody
  • Liczba kwasowa
  • PQ Indeks
  • Oznaczenie gęstości

Aby zamówić badanie próbki olejowej poprzez naszą stronę internetową wystarczy przejść do formularza zamówienia.

Jeżeli Państwo zechcecie korzystać z usług naszego laboratorium, prosimy o zapoznanie się z Cennikiem Badań i Analiz  

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty? Skontaktuj się bezpośrednio z naszym laboratorium:
Laboratorium STMIS
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
☎ 14 63 74 786
📱 608 202 025
📧 laboratorium@stmis.pl

Dodaj komentarz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.