W oddziale produkcyjnym w Dębicy zespół specjalistów, inżynierów i projektantów nie tylko pracuje nad rozwiązaniami technicznymi przeznaczonymi do konkretnych aplikacji naszych Klientów, ale też reagujemy na ich pilne potrzeby. Tak jak w poniższym przypadku. 🤝

Serwis Techniczny MIS Polska to także kompleksowe remonty i serwis specjalistycznego sprzętu, którego działanie opiera się na hydraulice siłowej, m.in.:

– samochodów pożarniczych
– dźwigów i maszyn budowlanych
– maszyn rolniczych
– samochodów roboczych
– itp.

Jeśli chcesz z korzystać z naszej oferty skontaktuj się z naszym oddziałem w Dębicy:

Produkcja STMIS Polska
ul. Lwowska 32
39-200 Dębica
☎ 14 62 79 122
📧 produkcja@stmis.pl

fot. Zielony ogród Prinzivalli

Dodaj komentarz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.