Proces realizacji naszego kluczowego przedsięwzięcia, jakim niewątpliwie jest budowa nowej siedziby Firmy Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. nabiera tempa. Niedawno otrzymaliśmy wizualizację, która pokazuje wygląd zewnętrzny naszej fabryki wraz z wyeksponowaną częścią biurową.

Ale zacznijmy od początku. Decyzje o budowie podjęliśmy w 2019 roku. Do tego czasu udało się nam stworzyć koncepcję zagospodarowania działek oraz architektury obiektu. Zleciliśmy projekt budowlany, a w efekcie całego szeregu uzgodnień formalnych i technicznych, w listopadzie 2021 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru Wykonawcy  robót i równolegle pracujemy nad pozyskaniem  jak najbardziej efektywnego finansowania naszej najważniejszej inwestycji.

Nasza siedziba umiejscowiona będzie na działkach o łącznej o powierzchni 1 ha, położonych w miejscowości Świerzowa Polska, graniczących z obrzeżami miasta Krosna. Działki położone są w sąsiedztwie Strefy Ekonomicznej miasta Krosna, nieopodal lotniska, w bardzo dogodnym położeniu komunikacyjnym w zbiegu ulic Składowej i Przemysłowej.

Inwestycja obejmować będzie pełne zagospodarowanie terenu działek z budową budynku administracyjno – socjalnego o łącznej powierzchni użytkowej 1 728 m2 oraz hali produkcyjnej (montażowo – magazynowej), stanowiącej przedłużenie obiektu o łącznej powierzchni użytkowej 3 235 m2. Wokół budynku zlokalizowane będą drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi oraz tereny zielone.

O postępowaniach prac będziemy informować w kolejnych wiadomościach na naszej stronie.

Na załączonych obrazach przedstawiono wizualizację projektu biurowca i hali produkcyjnej.

Dodaj komentarz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.