Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, z dniem 15.03.2021 na terenie Krosna i okolic firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. uruchomiła mobilny serwis w zakresie zakuwania węży hydraulicznych oraż węży do urządzeń myjących typu Karcher.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Dodaj komentarz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.