W szerokiej ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo także remonty wodno – olejowych wymienników ciepła.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. prowadzi remonty chłodnic w zakresie:

  • Czyszczenie chemiczne w procesie zamkniętym,
  • Czyszczenie hydrodynamiczne wkładów wodnych i olejowych,
  • Regeneracja uszkodzonych głowic i dennic,
  • Wymiana uszczelnień,
  • Testy szczelności po zakończonym procesie czyszczenia,
  • Do każdej chłodnicy przygotowywany jest raport powykonawczy.

Rodzaje wymienników podlegających czyszczeniu i remontom:

  • Wymienniki rurkowe,
  • Wymienniki płaszczowo-rurowe typu U,
  • Wymienniki płytowe,
  • Wymieniki typu JAD,

Zapewniamy wysoką skuteczność, jakość i wymierne efekty oferowanych usług.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.