Separator oleju służy do oddzielania oleju
z chłodziwa które w procesie produkcji nieuchronnie ulega zanieczyszczeniu brudnymi olejami, smarami i rozdrobnionym materiałem, tracąc cenne właściwości chłodzeniai smarowania, co w konsekwencji prowadzi do drastycznego spadku jakości obrabianego materiału oraz żywotności części i maszyn. Obecność w cieczach obróbczych niechcianych substancji organicznych prowadzi do rozwoju mikroorganizmów, które zanieczyszczają chłodziwo, oraz powodują tworzenie się nieprzyjemnego zapachu.

Zasada działania:

Za pomocą pływającego urządzenia ssącego i pompy zanieczyszczoną ciecz doprowadza się do komory separatora. Dzięki specjalnie zaprojektowanym przegrodom olej oddzielany jest od chłodziwa i unosi się na powierzchni.
W momencie kiedy zebrana ilość oleju jest odpowiednio duża i umożliwia przelanie się przez wykonaną zaporę, jest on odseparowany od  chłodziwa. Chłodziwo pozbawione oleju przepływa do kolejnej komory separatora. W komorze tej strumień chłodziwa zostaje równomiernie rozprowadzony po ściance ociekowej, gdzie poddawany jest działaniu promieniom UV, które są emitowane przez specjalne lampy. Pozwala to na eliminacje bakterii występujących w chłodziwie. Separator w bardzo efektywny sposób oczyszcza chłodziwo z oleju, bakterii i innych zanieczyszczeń, przedłużając okres stosowania chłodziwa. Urządzenie jest mobilne (na kółkach) co umożliwia jego stosowanie przy wielu maszynach oraz działa w systemie „by-pass” więc może być stosowane bez przerywania pracy maszyny.

Dodaj komentarz