Zaprojektowana, wykonana i uruchomiona przez firmę ST MIS bocznikowa stacja filtrująca chłodziwo pozwala  w znacznym stopniu na wydłużenie żywotności środka chłodząco-smarującego stosowanego w procesie produkcyjnym kształtowników zimno walcowanych naszego klienta firmy Stal Impex

Nasze urządzenie wyposażone w zaawansowane filtry magnetyczne i baterię filtrów workowych pozwalają w znacznym stopniu zmniejszyć udział tzw.  zendry wytrącającej się na wskutek obróbki plastycznej półfabrykatu, która następnie jest zabierana przez strumień chłodziwa do zbiornika głównego skąd w procesie zamkniętym poprzez pompę dostarczana jest z powrotem do punktów natryskowych. Zastosowanie stacji filtracyjnej przede wszystkim umożliwiło poprawienie ekonomiki procesu produkcyjnego poprzez wydłużenie okresu używania cieczy chłodząco-smarującej, a tym samym rzadsza konieczność płukania i czyszczenia instalacji tryskaczy oraz  czyszczenie samego zbiornika. Dodatkowym plusem zastosowania stacji filtracyjnej jest sam efekt końcowy w postaci mniejszego zanieczyszczenia produktu finalnego co zwiększa jego jakość a tym samym zadowolenie odbiorcy naszego klienta.

Projekt stacji  zakłada zarówno na jej wpięcie bezpośrednio w rurociąg podający ciecz na linię produkcyjną jak również wyposażenie jej w dedykowany zespół pompowy i filtrację cieczy w zbiorniku głównym. Dodatkowo stacja może zostać wyposażona w system nadzoru ciśnienia informujący o konieczności czyszczenia filtrów magnetycznych lub konieczności wymiany elementów filtracyjnych.

Wyprodukowana przez nas bocznikowa stacja filtrująca  wyposażona jest w urządzenie do sprawnego czyszczenia filtrów magnetycznych bez konieczności odchodzenia poza przestrzeń stacjonowania stacji oraz pojemnik na zabrudzone worki filtracyjne lub zużyte czyściwo poprawiając kulturę obsługi stacji.

Zastosowanie na stacji zaworów odcinających pozwala na odcięcie dopływu cieczy do stacji i wykonanie czynności obsługowych bez konieczności zatrzymania linii produkcyjnej o ile mamy do czynienia z opcją wpięca zasalania i powrotu bezpośrednio w rurociąg. Stacja posiada zdolność do przemieszczenia jej na kołach jezdnych, za pomocą wózka widłowego oraz suwnicy. Instalacja łącząca poszczególne baterie filtrów wykonana jest w gabarytach ramy a wszelkie możliwości wycieków podczas obsługi i eksploatacji zabezpieczone są wanną ociekową.

Parametry Stacji:

  • Gabaryty(szerokość/długość/wysokość): 700/1500/1500
  • Przepływ do 50 m3/h
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 6 Bar
  • Dopuszczalna temperatura 90°C
  • Przyłącza w zależności od potrzeby: kołnierzowe, gwintowe, szybkozłacza
  • Materiał: stal konstrukcyjna lub stal nierdzewna
  • Maksymalna objętość filtrów workowych 31 litrów

Możliwość stosowania:

  • filtrów workowych z filcu filtracyjnego w efektywnościach od 1 µm do 100 µm
  • filtrówworkowych z siatki filtracyjnej  z efektywnościami od 5 µm do 1200 µm
  • filtrówświecowych dostępne z efektywnościami od 0,04 µm

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.