dsadsa2

W dniach 27-28 października, Firma Serwis Techniczny MIS Polska będzie uczestniczyć
w XV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, która odbędzie się w Hotelu Dobosz w Policach.

  • Bezawaryjność instalacji.
  • Metody i narzędzia wspomagające bezpieczną pracę instalacji.
  • Innowacyjność w zarządzaniu bezpieczeństwem.
  • Scenariusz na wypadek awarii.
  • Analiza sytuacji awaryjnych.

To tylko niektóre tematy, które będą poruszane w czasie XV Konferencji Naukowo-Technicznej pod tytułem "Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych".

Pełny program konferencji

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.