Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. w ramach procesu ciągłego doskonalenia oferuje
innowacyjne rozwiązania dla strategicznych maszyn naszych Klientów. 

Jednym z takich rozwiązań jest projekt „Monitorowanie parametrów oleju w trybie online”.
System monitorowania pozwala śledzić zmiany parametrów eksploatowanych olejów przemysłowych
za pomocą aplikacji mobilnej (smartfon, tablet) i panelu www, z którym użytkownik może
łączyć się z każdego miejsca na świecie.

Mierzonymi parametrami są:

  • temperatura,
  • ciśnienie,
  • klasa czystości oleju według ISO4406,
  • zawartość wilgoci w oleju.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.